Spreekuur Paradijs 2.0 bij puntWG

Mogelijke paradijzen

Tijdens Spreekuur Paradijs 2.0, van woensdag 3 t/m zaterdag 6 mei 2023, praat ik in puntWG met mensen over hun ideeën over het paradijs. Je kunt meedoen door je op te geven voor een gesprek bij Spreekuur Paradijs 2.0, via onderstaand formulier. In puntWG zijn tegelijkertijd mijn schetsen en aquarellen over dit onderwerp te zien.

Paradijs anno nu

Ongeacht of je nu religieus bent, in een hiernamaals gelooft, in een aards paradijs, of er helemaal nooit aan denkt, het begrip paradijs is bij iedereen bekend. Maar het is een complex, niet eenduidig begrip dat door de eeuwen heen voor velerlei uitleg vatbaar was, en nog steeds is. Ik wil onderzoeken in welke vorm(en) het paradijs nog bestaat anno 2023. Het spreekuur Paradijs 2.0 in puntWG, is een eerste stap om mensen hierover te interviewen.

Spreekuur Paradijs 2.0

De interviews bij Spreekuur Paradijs 2.0 zijn op afspraak, aan de hand van een vast aantal vragen. Ik wil mensen met een zo breed mogelijke variatie in achtergrond, religie, nationaliteit, leeftijd, en beroep spreken. Alles soorten verhalen zijn interessant voor me en iedereen is welkom om mee te doen aan dit onderzoek. Zie formulier onderaan.

Vervolg op Spreekuur Paradijs

Naar aanleiding van de gesprekken die verschillende ideeën en fantasieën over het aardse paradijs laten zien, maak ik schilderijen en tekeningen. Het zijn geen directe illustraties, maar ik reageer op de beeldende elementen die in de interviews naar boven komen. Deze schilderijen zijn een onderdeel van het grotere ‘Project Paradijs’ dat ook schilderijen omvat van mijn eigen ideeën over hoe een hedendaags paradijs eruit zou kunnen zien. Het einddoel is een gecombineerde presentatie, volgend jaar, van teksten en schilderijen.

Doe mee

Je helpt me enorm door jouw ideeën over het paradijs met me te delen. Dit kan tijdens ‘Spreekuur Paradijs 2.0’, of als dit niet lukt op een ander tijdstip dit voorjaar. Een gesprek duurt, in deze fase, tussen 30 en 45 minuten. je kunt je via onderstaand formulier aanmelden.

Lees meer over Project paradijs

Spreekuur Paradijs 2.0

Op afspraak, aanmelden kan via onderstaand formulier.

Woensdag 3, donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 mei
Tussen 10.00-13.00 uur of tussen 19.30-21.30 uur

Als je niet fysiek kunt komen is er de mogelijkheid voor een ZOOM gesprek. Dit kan je aangeven in het aanmeldformulier.

puntWG Presentatieruimte voor kunst
Ingang: WG Plein t/o nr 80,
1054 DM Amsterdam