Expositie Paradijs 2.0 bij puntWG

Ideeën over een hedendaags paradijs

Je bent van harte welkom bij de expositie Paradijs 2.0, van woensdag 3 t/m zondag 7 mei 2023, in puntWG. Tekeningen en schilderijen, met het paradijs als onderwerp. Tegelijkertijd vind in puntWG ook Spreekuur Paradijs 2.0 plaats.

Project Paradijs, Deel 1: de schilderijen

Expositie Paradijs 2.0 in puntWG is de eerste presentatie van Project Paradijs, een lang lopend kunstproject dat nog volop in ontwikkeling is. Waarbij een poging gedaan wordt te achterhalen hoe een moderne versie van het paradijs eruit zou kunnen zien. De vraag daarbij is, of het idee van een ommuurde tuin nog voldoet als symbool voor de meest ideale, perfect denkbare plek. En zo niet, aan welke voorwaarden zou een hedendaags paradijs dán moeten voldoen als dit klassieke idee losgelaten wordt? Op de expositie zijn mijn voorlopige, verkennende schetsen en aquarellen te zien, waarover ik graag met je in gesprek ga.

De ontwikkeling van het projectplan verloopt via twee sporen. Het ene spoor is mijn zoektocht naar en het verbeelden van zo’n hedendaags paradijs, in een serie schilderijen en tekeningen. Het andere spoor vindt zijn oorsprong in de ideeën die anderen van het paradijs hebben. Reflecterend op die ideeën maak ik een aparte serie werken.

Project Paradijs Deel 2: de interviews

Om te weten te komen hoe mensen van heel divers pluimage over het paradijs denken, organiseer ik gesprekken waarbij ik hen een vaste set vragen voorleg; interviews onder de noemer ‘Spreekuur Paradijs 2.0’.
Tijdens de duur van de expositie in puntWG kan je een afspraak maken voor zo’n interview (zolang er plaats is). Dit gebeurt voor en na de openingstijden van de tentoonstelling, zodat er een ongestoord gesprek kan zijn van 30 tot 45 minuten.

Lees meer over Spreekuur Paradijs 2.0

Lees meer over Project Paradijs

Expositie Paradijs 2.0

Woensdag 3 t/m Zondag 7 mei 2023

Geopend van 15.00 tot 18.00 uur en gratis toegang

puntWG Presentatieruimte voor kunst
Ingang: WG Plein t/o nr 80,
1054 DM Amsterdam